Land & water

De thema's van de toekomst waar we nu iets mee moeten: land en water. DHConsult doet al jarenlang projecten op het gebied van milieu, flora & fauna, civiele techniek, bouwrijp maken en procesmanagement.

We doen dat voor en met lokale overheden in binnen- en buitenland. Duurzame oplossingen, altijd met land en water als uitgangspunt. Mooi werk vinden we dat.

Milieu

Flora & fauna

Civiele techniek

Projectmanagement

DHConsult is de spil tussen opdrachtgever en het product of resultaat. We realiseren dat wat nodig is. Snel, creatief en flexibel. En altijd binnen de vooraf overeengekomen doelstelling, planning en budget. Duidelijk en zonder gedoe.

Advies

Geen project is hetzelfde. DHConsult denkt graag mee over wat er echt nodig is. Maatwerk met een scherpe prijskwaliteit-verhouding. We hebben bakken kennis en ervaring. En een goed netwerk van professionals.

Ons werkterreinDHConsult, sterk in land & water

Civiele techniek

Flora & fauna

Milieu