Projecten

We hebben al heel wat projecten begeleid en gerealiseerd voor onze opdrachtgevers. Een kleine greep om een indruk te geven van wat we kunnen en leuk vinden om te doen:

  • Aanleg van een buurtsportlocatie, samengevoegd met schoolplein waardoor sport en spel is ontstaan voor alle leeftijden. Ook is een Cruijff-court aangelegd.
  • Vervangen hoofdpersriool in de gemeente Ridderkerk.
  • Bouwrijp maken van diverse locaties in Amsterdam (sloop woningbouw van de buurt Postjesweg ten behoeve van nieuwbouw, sloop deel voormalige gasfabriek en wethouder Verheijehal Zuid-Oost).
  • Inrichting buitenruimte en park bij multifunctioneel centrum.
  • Aanleg natuurgebied en vervangend water (werk in kader van hoog water problematiek).

Internationaal werk:

  • Ontwikkeling waterzuiveringen ten behoeve  van woongebieden in de tropen.
  • Aanleg infrastructuur bij ontwikkeling stedelijk gebied 


IMG_1521 IMG_20131214_124219 IMG_0445 IMG_0415